"Αυτή μιλάει καθώς μαγειρεύει."

Μετάφραση:She speaks as she cooks.

πριν από 3 χρόνια

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/ilaeirailaeira

ποια ειναι η διαφορα αναμεσα στο talk and speak?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

Και τα δύο σημαίνουν μιλάω. Το "speak" είναι κάπως πιο επίσημη λέξη από ό,τι το "talk"
I need to speak to you (για κάποιο σημαντικό/επίσημο θέμα, όπως στη δουλειά, με ανωτέρους ή με άτομα που δεν μας είναι οικεία)
I need to talk to you (για προσωπικά θέματα με φίλους, ή για ασήμαντα θέματα με αγνώστους: Don't talk to strangers)

Το "speak" εστιάζει στον ομιλητή, ενώ το "talk" υπονοεί ότι υπάρχει συζήτηση.
He looks down when he speaks. Κοιτάει κάτω όταν μιλάει.
We talked about Christmas. Μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα.

Το ίδιο συμβαίνει και στα ουσιαστικά τους: speech / talk.
He gave a speech. Έδωσε μια ομιλία.
We had a talk. Είχαμε μια συζήτηση.

Τέλος, υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που ταιριάζει μόνο speak ή μόνο talk:
Do you speak English? Μιλάτε αγγλικά; (Do you talk English ακούγεται λάθος)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ilaeirailaeira

πω, πω! ησουν διαφωτιστικοτατος!! Σ' ευχαριστω :-)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/Chrmpr

Η διαφορα του as απ το while;;

πριν από 6 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.