Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyen.le_24-08

Bị ngưng giữa chừng

Mấy hôm nay việc học trên duolingo cứ bị ngưng giữa chừng. Trả lời xong một câu, cứ thấy xoay xoay mãi, cuối cùng đành thoát ra. Không hiểu tại sao?

2 năm trước

0 Nhận xét