https://www.duolingo.com/nguyen.le_24-08

Bị ngưng giữa chừng

Mấy hôm nay việc học trên duolingo cứ bị ngưng giữa chừng. Trả lời xong một câu, cứ thấy xoay xoay mãi, cuối cùng đành thoát ra. Không hiểu tại sao?

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.