"They know this difficulty."

Dịch:Họ biết sự khó khăn này.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Họ biết đây là sự khó khăn không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnd081293

Họ biết điều khó khăn này.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy906299

Họ biết điều này khó khăn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangTuyenLDV

Họ biết những khó khăn này

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.