Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trời vẫn đang mưa à?"

Dịch:Is it still raining?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Does it still raining? Câu này sai chỗ nào vậy mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VitTngTrnN

Does đi với V-bare không phải V-ing

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PovGFE
PovGFE
  • 20
  • 15
  • 13
  • 225

Trời đang mưa là : it is raining. Đang : be V-ing nên muốn thành câu hỏi về "đang" thì phải đảo to be ra trước !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
  • 24
  • 19
  • 10
  • 474

still: còn Trời còn đang mưa à?

1 năm trước