Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lợi ích của sản phẩm này thì không hoàn toàn rõ ràng."

Dịch:The benefit of this product is not completely clear.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenleThuan

"không hoàn toàn" có nghĩa là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

"Lợi ích của sản phẩm này thì hoàn toàn không rõ ràng." CŨNG SAI>????

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

"The benefit of this product is not total clearly" vì sao lại sai nhỉ mọi người?

4 tháng trước