Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhà của tôi ở sau cây cầu này."

Dịch:My house is behind this bridge.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gamle0603

my home có được?

2 năm trước