"Nhà của tôi ở sau cây cầu này."

Dịch:My house is behind this bridge.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gamle0603

my home có được?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.