Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The year"

Dịch:Năm

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongPhuon60464

vào bình luận thôi mà sao lại có ít người bình luận thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngudan132

cậu buồn liên quan gì đến tui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

tôi đống ý với bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/iloveEDM

một năm mà cũng sai em lạy.Cái vừa nãy em cũng viết năm mà sai thế là thế nào

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhi531790

Khá là khó đó

1 tháng trước