"The brand is a success."

Dịch:Thương hiệu là một sự thành công.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TMTDream

Câu này ở tiếng việt sao tối nghĩa thế, đọc lên chẳng hiểu gì cả.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoiNguyen7

sao nhiều câu khó hiểu thế?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangVu979328

What the fuck

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongqka

khong the noi bang computer duoc?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

Chi nhánh là một thành công

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.