Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The brand is a success."

Dịch:Thương hiệu là một sự thành công.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TMTDream

Câu này ở tiếng việt sao tối nghĩa thế, đọc lên chẳng hiểu gì cả.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

what ???? Cậu ko hiểu câu này sao ???????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KirigakeSaizo

Vậy nếu bạn đây hiểu thì có thể giải thích cho kẻ hèn mọn này được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoiNguyen7

sao nhiều câu khó hiểu thế?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangVu979328

What the fuck

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongqka

khong the noi bang computer duoc?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumaki258

câu này khó hiểu nhỉ

1 năm trước