https://www.duolingo.com/ChauLe3

Thử sức với tiếng Anh chuyên ngành

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

Đây là một nửa bài KT môn English for Physics mà mình mới được kiểm tra cách đây 2 hôm. Đáp án mình cũng không biết chắc chắn nữa. Những bạn nào tự tin thì thử sức nhé. :))

TEST:

Please find out suitable words to fill in the blanks (5 marks)

Hints: parameter, concept, velocity, acceleration, exert, bite, body, quantity, have, be, description, formulations, accelerate, expression, gravity, gravitation, each, proportional, force, inertial

The presence of a ......(1)........... in the reason we give for the acceleration of a particle. Thus, when interacting particles cause each other to ........(2)........., we say it is beacause they ..........(3).............. forces upon each .............(4).......... Force is therefore a physical ..........(5)........... of our own invention, but a very useful one nontheless and an essential part of the Newtonian formulation of classical ..........(6)........... It should ........(7)........... noted though that the ..........(8).......... of force is not an essential part of the Lagrangian of Hamiltonian .........(9)........ of classical mechanics. There is a force between two bodies which is described in the law of ...........(10)............... by Issac Newton.

3 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

I gave it a try although Physics is not my thing (:-

 1. force

 2. accelerate

 3. exert

 4. other (?)

 5. quantity

 6. mechanics (?)

 7. be

 8. concept

 9. fomulations

 10. gravitation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams
<h1>{@style=color: silver; text-shadow: 1px 1px 2px silver, 0 0 25px red, 0 0 5px red;}The presence of a force in the reason we give for the acceleration of a particle. Thus, when interacting particles cause each other to accelerate, we say it is because they exert forces upon each other Force is therefore a physical quantity of our own invention, but a very useful one nonetheless and an essential part of the Newtonian formulation of classical mechanics It should be noted though that the concept of force is not an essential part of the Lagrangian of Hamiltonian formulations of classical mechanics. There is a force between two bodies which is described in the law of gravitation by Isaac Newton</h1>
3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Cậu lúc nào xuất hiện cũng lòe loẹt!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

ghê gớm nhỉ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

I knew it :))))))))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Khó thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

10.Gravitation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

chắc chưa hay là granvitation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

7.be câu 10 làm gì có chữ n

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

ko có chữ n là sao, 7 be thì đúng rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Là gravitation chứ không phải granvitation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

gi nhầm đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

9.Formulations

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

9 đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

5.quantity

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Hay là gravity nhỉ :P câu 10 ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

Ai chuyên Lý thì có khả năng giải nổi :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

không dịch được câu nào. LÀm được bài này thì người đó có cái đầu rất to và đầu có rất nhiều nếp nhăn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

bài này là về Lực Hấp Dẫn của Isac Newton đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

đại loại là vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

it's time for CASINO

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

qua kia đi, mở topic chơi casino rùi

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.