https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Thử sức với tiếng Anh chuyên ngành

Đây là một nửa bài KT môn English for Physics mà mình mới được kiểm tra cách đây 2 hôm. Đáp án mình cũng không biết chắc chắn nữa. Những bạn nào tự tin thì thử sức nhé. :))

TEST:

Please find out suitable words to fill in the blanks (5 marks)

Hints: parameter, concept, velocity, acceleration, exert, bite, body, quantity, have, be, description, formulations, accelerate, expression, gravity, gravitation, each, proportional, force, inertial

The presence of a ......(1)........... in the reason we give for the acceleration of a particle. Thus, when interacting particles cause each other to ........(2)........., we say it is beacause they ..........(3).............. forces upon each .............(4).......... Force is therefore a physical ..........(5)........... of our own invention, but a very useful one nontheless and an essential part of the Newtonian formulation of classical ..........(6)........... It should ........(7)........... noted though that the ..........(8).......... of force is not an essential part of the Lagrangian of Hamiltonian .........(9)........ of classical mechanics. There is a force between two bodies which is described in the law of ...........(10)............... by Issac Newton.

November 28, 2015

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

I gave it a try although Physics is not my thing (:-

  1. force

  2. accelerate

  3. exert

  4. other (?)

  5. quantity

  6. mechanics (?)

  7. be

  8. concept

  9. fomulations

  10. gravitation

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams
<h1>{@style=color: silver; text-shadow: 1px 1px 2px silver, 0 0 25px red, 0 0 5px red;}The presence of a force in the reason we give for the acceleration of a particle. Thus, when interacting particles cause each other to accelerate, we say it is because they exert forces upon each other Force is therefore a physical quantity of our own invention, but a very useful one nonetheless and an essential part of the Newtonian formulation of classical mechanics It should be noted though that the concept of force is not an essential part of the Lagrangian of Hamiltonian formulations of classical mechanics. There is a force between two bodies which is described in the law of gravitation by Isaac Newton</h1>
November 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Cậu lúc nào xuất hiện cũng lòe loẹt!

November 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ghê gớm nhỉ :)

November 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams

I knew it :))))))))

November 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Khó thế

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

10.Gravitation

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

chắc chưa hay là granvitation

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

7.be câu 10 làm gì có chữ n

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ko có chữ n là sao, 7 be thì đúng rồi

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Là gravitation chứ không phải granvitation

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

gi nhầm đó

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

9.Formulations

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

9 đúng

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

5.quantity

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Hay là gravity nhỉ :P câu 10 ấy

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Ai chuyên Lý thì có khả năng giải nổi :))

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

không dịch được câu nào. LÀm được bài này thì người đó có cái đầu rất to và đầu có rất nhiều nếp nhăn

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

bài này là về Lực Hấp Dẫn của Isac Newton đúng không?

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

đại loại là vậy

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

it's time for CASINO

November 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

qua kia đi, mở topic chơi casino rùi

November 28, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.