https://www.duolingo.com/truongdathuong

"There will only be one child at your house tomorrow."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongdathuong

Nghĩa là gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Sẽ chỉ có một đứa bé ở nhà của bạn vào ngày mai. Thân.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.