https://www.duolingo.com/thienduong10

Mark Zuckerberg's status 29/11/2015

Một chia sẻ của Mark Zuckerberg. Tập dịch các status của người nước ngoài giúp các bạn hiểu văn phong của họ thực sự ra sao. cách viết câu , ngữ pháp của họ. tôi hi vọng các bạn sẽ cảm thấy thích thú với phương pháp này :)


In the spirit of this holiday weekend, I want to share the most joyful photo of Beast jumping I've ever seen. Even after living with this guy for five years, seeing him bounce around still makes me smile. I hope your holiday weekend has been joyful too.


Spirit: tinh thần

joyful: hân hoan

Even: ngay cả

bounce: tung lên, bật lên

11/28/2015, 10:47:17 PM

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ahihy

VHJ's status 29/11/2015: Today is my birthday ;))

11/29/2015, 1:26:06 AM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2
<h1>★★★ Happy birthday to you! ★★★</h1>
11/29/2015, 1:30:00 AM

https://www.duolingo.com/ahihy

Thanks :))

11/29/2015, 3:10:47 AM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

My pleasure! It's your day - celebrate you!

11/29/2015, 3:16:24 AM
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.