Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Như thế nào?"

Dịch:How?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thu38604

Minh dung roi Hudahihihi !!!!!!!!! ^-^ :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/botun3

:]

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducminh1234

>-<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DNGTINT15

Mình lại đúng

1 năm trước