Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HoangThanh532685

CAP DO 25

Khi học đến cấp độ 25 thì có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài được không? Nếu không vậy sau khi học đến cấp độ 25 thì học thêm gì nữa ở trang web hay phần mềm nào để có thể nói tiếng anh lưu loát, có phần mềm nào giống Duolingo không để học tiếp nữa

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 162

tốt nhất là nên học tiếng Anh ở nhiều nguồn khác. Lên level 25 tức là người đó đã luyện tập các kĩ năng rất nhiều lần. Nhưng tiếc là trình độ các kĩ năng này chỉ ở mức căn bản thôi. Học xong cái này thì thứ bạn cần là trau dồi thêm từ vựng và các cấu trúc câu khác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhCong

Level 25 cũng giống như bằng cấp của sinh viên khi ra trường vậy thôi. Nó không đủ để đánh giá. Bạn học thêm nhiều nguồn nữa ^^

2 năm trước