https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Khi nào thì động từ thêm ING được gấp đôi phụ âm ?

Mình biết là những từ mà trước đó có nguyên âm dứng ngay trước phụ âm cuối thì thường gấp đôi phụ âm khi thêm ing. Tuy nhiên không phải khi nào điều này cũng đúng. Vẫn có những từ thêm ing nhưng lại không thêm phụ âm. Tại sao lại như thế và làm sao để phân biệt chúng ???

November 30, 2015

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Grolias

CÁCH THÊM “-ING” VÀO ĐỘNG TỪ

1.

-Khi động từ tận cùng bằng một –e, ta phải bỏ -e trước khi thêm –ing

Ex: love - loving, write - writing, etc.

Nhưng nếu động từ tận cùng bằng –ee, ta vẫn giữ nguyên chúng:

Ex: free - freeing, see - seeing, knee - kneeing

2.

  • Khi động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing.

Ex: stop - stopping, run - running, etc.

-Nhưng:

Fix - fixing, play - playing (vì có x, y) ở cuối từ.

Greet - greeting (đi trước bằng 2 nguyên âm)

Work - working (đi trước bằng 2 phụ âm)

  • Quy luật này cũng áp dụng cho động từ 2 vần, miễn là dấu nhấn nằm trên vần cuối cùng:

Begin - beginning, prefer - preferring.

Nhưng suffer - suffering (vì dấu nhấn nằm ở vần đầu)

  • Các động từ tận cùng bằng “l” thường được gấp đôi (Mĩ: không gấp đôi)

  • Một vài trường hợp cần phải thuộc lòng:

Die - dying, lie - lying, tie - tying

November 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

LOVING là sai.

November 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/moonanh26

Tôi nghĩ LOVING , golias làm đúng

August 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AnhPhan123059

người ta không dùng loving nhé bạn.... để diễn tả sự đang yêu người ta dùng I/He/She + be + in love

January 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/moonanh26

Bài viết cũng hay

August 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kien29092008

bài rất hay

August 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TngKhangPh

nếu câu có love like thì thêm đuôi ing vào động từ

December 23, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.