"They eat, so they drink."

Překlad:Jedí, takže pijou.

November 30, 2015

12 komentářů
Tato diskuse je zamčená.


https://www.duolingo.com/profile/AlenaMehrl

Spravne cesky: pijí !!!


https://www.duolingo.com/profile/JanHenke3

Dnes už i "pijou". Připadá mi to také příliš hovorové, ale Ústav pro jazyk český už i tento tvar pokládá za spisovný. :(


https://www.duolingo.com/profile/widle

Jenom malá terminologická vsuvka: "hovorová" čeština je součásti spisovné (ano, je to její nižší vrstva, ale pořád ještě spisovná), na rozdíl od obecné češtiny, nářečí apod., což jsou nespisovné vrstvy jazyka.


https://www.duolingo.com/profile/LukasPetri

Když jsem napsal: Oni jí, takže oni pijí tak to neuznalo, že to mám být Oni JEDÍ, takže pijí...... To přece není nijak závažná chyba...


https://www.duolingo.com/profile/widle

Přidávat do kurzů kromě správných odpovědí ještě nesprávné by bylo hodně práce navíc.


https://www.duolingo.com/profile/Kateina290938

Jí, takže pijí. Označilo jako špatnou odpověď. Proč?


https://www.duolingo.com/profile/JanHenke3

Protože v množném čísle je spisovně jedí a nikoli jí.


https://www.duolingo.com/profile/Jana53179

proč mi neakceptoval systém větu: jedí takže oni pijí


https://www.duolingo.com/profile/ladavala

Protože to není příliš česky. Když už tam chcete osobní zájmeno "oni", určitě bych ho dal na první místo. Na druhém místě už zní nepřirozeně,

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.