Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đọc tờ báo."

Dịch:I will read the newspaper.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 101

Magazine có duoc kp

0
Trả lời4 tháng trước