Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng chứ?"

Dịch:Are you going to prevent the crisis?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichmoon

"Are you going to stop the crisis " sao khong duoc?

2 năm trước