1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Εμείς έχουμε παίξει όλη την …

"Εμείς έχουμε παίξει όλη την ημέρα."

Μετάφραση:We have played all day.

December 1, 2015

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Dimitris.DeKo

What is the difference, "we have played whole day"?


https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Δεν υπάρχει διαφορά σε αυτήν την πρόταση, απλώς το whole συνοδεύεται πάντα με το άρθρο the. We have played the whole day.
the whole μεταφράζεται καλύτερα σε "ολόκληρος, -η, -ο, ολόκληροι, -ες, -α" ενώ το all μεταφράζεται καλύτερα σε "όλος, -η, -ο, όλοι, -ες, -α".
Οπότε σε αυτήν την πρόταση είτε πούμε "παίζαμε όλη μέρα", είτε πούμε "παίζαμε ολόκληρη τη μέρα", είναι το ίδιο.
Αλλά σε προτάσεις στον πληθυντικό υπάρχει διαφορά:
Whole families died in the war. Ολόκληρες οικογένειες σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
All families died in the war. Όλες οι οικογένειες σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.