Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã mất một chân."

Dịch:I lost a leg.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Câu mẫu quá kinh khủng!

11 tháng trước