Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The sun gives the earth energy."

Dịch:Mặt trời cho trái đất năng lượng.

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyet550245

Mặt trời cho quả đất năng lượng, câu này đúng nhe

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

hơ ko đâu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tainguyenv8

Quả địa cầu nhé!

0
Trả lời1 tháng trước