"Tôi có một quyển lịch."

Dịch:I have a calendar.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phucnguyen91

i've got a calendar : duoc k add

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.