Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một quyển lịch."

Dịch:I have a calendar.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phucnguyen91

i've got a calendar : duoc k add

2 năm trước