"Myageisdifferentfromyours."

Dịch:Tuổi của tôi thì khác tuổi của bạn.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SatanMau1

yours ở đây có "s" hả ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Các bạn. Mine, yours, our, its, ...đai từ sở hữu. My, you, us. ...tính từ sở hữu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Thay vì. My age is diffenrent form your age. Dùng your. Để khỏi nhắc lại age. I - me - my -mine - myself.tôi - tôi - danh tu + tôi - của tôi - chính bản thân tôi. Danh từ đại từ - đại từ nhân xưng - tính từ sở hữu - đại từ sở hữu - đại từ phản thân. Hi hi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/32VhkP
32VhkP
  • 15
  • 8
  • 2

Dũng senpai đây

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TmVNg3

Hôm nay mới biết thêm nghĩa của from là khác

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Chắc là cụm từ thôi. And by ones by it were your age.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Tuổi của tôi thì khác của bạn ?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.