"Cô ấy đã giới thiệu thư ký mới."

Dịch:She has introduced the new secretary.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

Cho mình hỏi là tại sao lại cần mạo từ "the" vậy ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dainguyen41605

THE là muốn nói tới một người/cái duy nhất mà người nói đã biết chính xác, còn A/AN là nói đến một người/cái chung chung trong hàng nghìn cái, chỉ biết là một cái nhưng k biết là cái nào trong số đó. ở ví dụ trên: thư ký mới- the new secretary, còn nếu: một thư ký mới- a new secretary. ok chưa bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuocTa

Cần gì the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgn212521

mình viết chữ introduced đúng rồi chữ secretary mình đổi thành clerk ( đồng nghĩa ) vậy mà tại sao lại nói mình sai???? Xin giải thích giùm!

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.