"Kitchen and bathroom have windows."

Dịch:Nhà bếp và nhà tắm có những cửa sổ.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PlumpBall

"Nhà bếp và nhà tắm có cửa sổ." nên được chấp nhận chứ nhỉ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Những cửa số nhé bạn. Thân.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.