"Thelength"

Dịch:Chiều dài

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonganhdn2004

đọc là: dơ linh và âm gió: thờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhHoang15

The leng th

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranganh613429

Dơ linh th

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phihongpro17

từ này đọc sao vậy mọi người. thử nhiều lắm rồi mà không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LMinh199558

Dơ - lênh - thờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 11
 • 11
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 3

THẰNG NGU

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.