Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mouth is red."

Dịch:Miệng của tôi màu đỏ.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Longpham738205

mồm của tôi màu đỏ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Toi viet the ma lai sai, ki quac. (Bao cao roi do).

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sh0tGunRaids
Sh0tGunRaids
  • 13
  • 10
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 3

mồm mà cx sai,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongnguyen.sv

chắc mới bị ăn đấm đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

hay đấy bị đấm đến hộc máu mồm

1 năm trước