Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has nineteen friends."

Dịch:Cô ấy có mười chín người bạn .

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Oh my gost

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lengocbaochau

bạn thân có khác bạn bè không vậy ?

1 năm trước