"She has nineteen friends."

Dịch:Cô ấy có mười chín người bạn .

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Oh my gost

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lengocbaochau

bạn thân có khác bạn bè không vậy ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.