"Har du oversettelsen av setningen?"

Translation:Do you have the translation of the sentence?

December 4, 2015

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/PookaGar

Hvordan sier man, "This is so meta" på norsk?


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

Dette er (så) selvrefererende .

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.