https://www.duolingo.com/profile/ThachPrune

Level 25

Hỏi ngu tí: Làm sao để hoc tới level 25 vậy mọi người? Mình học xong "cây kỹ năng Tiếng Anh!" mà mới được có level 15. Sau khi học hết "Cây kỹ năng Tiếng Anh!" thì học nâng cao thêm thế nào? Tks!

December 5, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyen2016

Khi bạn được 30000 KN thì đạt level 25 nhé!

December 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

độ thông thạo thì càng ngày càng khó lên, mình 25 rồi mà độ thông thạo chỉ 50%,

December 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

em 42%thui, hình như giảm thì phải bữa trước hơ 44 % lun

December 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThachPrune

Tks all

December 6, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.