Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ThachPrune

Level 25

ThachPrune
 • 25
 • 5
 • 1062

Hỏi ngu tí: Làm sao để hoc tới level 25 vậy mọi người? Mình học xong "cây kỹ năng Tiếng Anh!" mà mới được có level 15. Sau khi học hết "Cây kỹ năng Tiếng Anh!" thì học nâng cao thêm thế nào? Tks!

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen2016

Khi bạn được 30000 KN thì đạt level 25 nhé!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 185

độ thông thạo thì càng ngày càng khó lên, mình 25 rồi mà độ thông thạo chỉ 50%,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

em 42%thui, hình như giảm thì phải bữa trước hơ 44 % lun

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThachPrune
ThachPrune
 • 25
 • 5
 • 1062

Tks all

2 năm trước