"Anh ta phải để cái ly bên phải."

Dịch:He has to place the glass on the right.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

sao tự nhiên cái này lại chuyển qua place luôn rồi _ _! tưởng he has to put the glass on the right chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

place (v) = put (v) cũng là đặt, để đó bạn chứ hk phải place (n) nơi chốn đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Cảm ơn bạn.. ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

mình hk nhận lingot đâu bạn, chúng ta cùng học trên duo nên giúp nhau là bt thui<sub>.</sub>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_SKTT1_

đáp án giống nhau chọn cả hai nên bị sai ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Bạn có chắc là cả hai đáp án giống nhau, mà chọn cả hai thì bị sai không? Có thể nó có thêm một chữ cái vô trong đáp án cũng làm cho câu bị sai, nhưng do bạn nhìn không kỹ nên cho rằng hai đáp án giống nhau. Nếu bạn chắc chắn chọn hai đáp án giống nhau nhưng vẫn sai, vui lòng chụp lại màn hình giúp mình. Cảm ơn bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_SKTT1_

mình đã so sánh 2 đáp án mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Khi bạn làm lại bài tập và gặp lại bài này, bạn vui lòng chụp lại màn hình vì mình sẽ nhờ người kiểm tra giúp mình. Cảm ơn bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_SKTT1_

mod có thể cho mình biết đây là bài nào để mình xem lại đc ko ạ ? mình quên mất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Bạn nghĩ bài này nên thuộc vào kỹ năng nào trên cây kỹ năng? Coi như bạn đang kiểm tra kiến thức của bản thân xem bạn học như vậy rồi, bạn nhớ được bao nhiêu kiến thức mà Duolingo truyền tải cho bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_SKTT1_

dù sao cũng cảm ơn mod nhiều nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Không có chi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

They have to place the food on the table. He has to place the glass on the right. Doulingo đã làm 2 câu này để chúng ta hình dung ngữ nghiã của nó. Have/has to place (something)= nơi phải để/₫ặt. Làm ơn chỉnh lại dùm câu cho đúng. He has to put the glass on the right = câu trên = phải để/₫ặt (ko cần biết vị trí) . have/has to let (somebody) (to do) (something)= phải để ..ai đó ..làm cái..cái gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianh1998

glass với cup khác nhau ở đâu?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanquynb

He must leave the Cup on the right...........đc ko mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NiH815604

Thay glass bằng cup đc k mọi người.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 6

He has to lay the glass on the right.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LHnh410666

Cái ly lại là glass ????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phonglee3

He has to put the glass on the right?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.