Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/kien6b

đăng kí khóa học mới

các bạn cho mình hỏi muốn đăng kí khóa học mới thì làm thế nào vậy

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vico2-ARMY

mình cũng ko biết nữa chúng mình hỏi ai đi . bạn kien6b ơi cho mình kb vs bạn nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Merry_Christmast

Hi

Anh

Chi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vico2-ARMY

bà lại thay đổi ảnh đại diện à đẹp đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Merry_Christmast

Thank

you

nhìu

1 năm trước