"He is rich."

Dịch:Anh ấy giàu.

December 5, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/UpUpUp19

anh ta và anh ấy vẫn được mà?


https://www.duolingo.com/profile/hanguyen158

anh ấy thì giàu có ko dc à


https://www.duolingo.com/profile/chinhnx

hắn ta giàu có


https://www.duolingo.com/profile/kaka511068

mình dùng ông ấy -> X


https://www.duolingo.com/profile/ChuThiTuye1

he is con co nghia la ong ta ,anh ta ,no toi dich la ong ta ma khong duoc chap thuan la sao


https://www.duolingo.com/profile/MinhHue1

Điên. Mình dùng ông ta thay cho anh ta mà báo sai

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.