Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaiduc1234

có bạn nào giải tích giúp mình với!!!!!

lúc cúp điện,thì lúc mình đang thi giũa vòng 4(món ăn),tự nhiên cúp điện.Nhưng lúc mở máy thì tới vòng 5(động vật).Có bạn nào trợ giúp mình không?Nếu giúp được thì mình cho người đó 5 Lingots

2 năm trước

0 Nhận xét