https://www.duolingo.com/thaiduc1234

có bạn nào giải tích giúp mình với!!!!!

lúc cúp điện,thì lúc mình đang thi giũa vòng 4(món ăn),tự nhiên cúp điện.Nhưng lúc mở máy thì tới vòng 5(động vật).Có bạn nào trợ giúp mình không?Nếu giúp được thì mình cho người đó 5 Lingots

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.