"Tôi cần một cục pin."

Dịch:I need a battery.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Tôi cần một quả pin :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

quả đó ăn chắc ngon lắm ha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Ừ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leolin2004

hay lắm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatanhpha4

La cuc pin chu ko phai la qua pin

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.