"Thechilddrinkswater."

Dịch:Đứa trẻ uống nước.

3 năm trước

40 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TonyTung0710

Đứa trẻ cũng đúng mà :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitran1982006
1 năm trước

https://www.duolingo.com/ipD4Nr

Khi nào dùng drinks khi nào dùng drink

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/0965229339

đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0965229339

đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TonyDang007

:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linh447473

hic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maytrang123

đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

Lặp lại phát âm! ✋✋

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun616059

Hi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

Chúc mừng năm mới phát âm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

À oem

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

Oe... Ae...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

Chuẩn bị!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnh555548

Drinks thêm s là sao mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/WXKYvK76

Ngôi thứ ba số ít thì phải thêm"s" bạn nhé!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvnc216725

Ngôi 3 số ít

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynTrnAn20

Sai chữ Em :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngop8

Drinks them s la sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng62412

What the hell tui chưa học đứa trẻ mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng62412

Những đứa tre đúng mà huhu :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thv794441

Child là số ít (đứa trẻ) còn children mới là số nhiều

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LaBPhc

Sai sao được hay vậy?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tng718214

troi oi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ViCng5

Cậu bé khác đứa bé sao mà sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng623229

viCng5 :Cậu bé là khẳng định con trai,còn đứa trẻ thì có thể trai có thể gái.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvithn203822

S drink lại thêm s đằng sau vậy

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn348264

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThcaFp

Sao drinks thêm s v mọi người

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/WXKYvK76

Cảm ơn các bạn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/CANH330998

Từ water phát âm hơi khó

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tnh520394

Đứa trẻ uốn nước sao lại sai được

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ntp521232

Hgvhgggggggghkoyvggyddvirtughhh

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ntp521232

Yuhggguv8s

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuq52i
tuq52i
  • 14
  • 61

Sao lại thêm they ở đầu câu vậy, bỏ được không

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LngTrinhJo

Khi nào dùng drink và khi nào thì dùng drinks

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

Ag gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vux8ID

À đúng trong o,e,u,a,r,i là đọc trong phát âm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oanhnguyen321

Chuyển thành "uể oải" cho dễ nhớ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn348264

6 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.