"Mỗi đứa trẻ phải đi đến trường."

Dịch:Every child has to go to school.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

must = has to à mọi người, sao câu này kì vậy, bên ngoài ghi must vào phần bình luận lại là has to :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Annatuyettran

Must dùng cho những điều bắt buộc phải làm, không có sự lựa chọn Has to dùng giống như là nên làm, ko bắt buộc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 11

Must: chỉ sự khách quan, phải tuân theo quy định, pháp luật Have to: chủ quan, tự thân ý thức vì nó tốt, quan trọng...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duybig

have to = must, chỉ have not to mới # must thôi :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhabz
thanhabz
 • 25
 • 20
 • 202

every child has to go to school

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangkhanhancb

Every childern have to go to school k được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/flyfly23189
flyfly23189
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13

every + S là danh từ số ít nên have -> has.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.