https://www.duolingo.com/thaoisme

bạn ơi làm thế nào để để ảnh đại diện ở face lên trang này

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Click theo link này, chọn Browser, rồi chọn hình nhé bạn https://www.duolingo.com/settings/account

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoisme

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

không có gi ~.<;, nhưng bạn nhớ chọn lưuu thay đổi ở góctrên bên phải màn hình nhé, nếu không nó lưu được hình đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoisme

uh

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.