Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaoisme

bạn ơi làm thế nào để để ảnh đại diện ở face lên trang này

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Click theo link này, chọn Browser, rồi chọn hình nhé bạn https://www.duolingo.com/settings/account

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoisme

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

không có gi ~.<;, nhưng bạn nhớ chọn lưuu thay đổi ở góctrên bên phải màn hình nhé, nếu không nó lưu được hình đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoisme

uh

2 năm trước