Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The budget"

Dịch:Ngân sách

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

Kink phí. Why not?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungnguyen24779

nhảm thật chứ, nghĩa nghĩa có kinh phí nhưng dùng từ đó lại sai thật khó hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/onliva2

Chi phí không dc nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhnt8
anhnt8
 • 21
 • 13
 • 801

"Ngân sách" và "Ngân sách" khác gì nhau đâu mà bị coi là gần đúng. Lingo hôm nay bị làm sao ý bạn @Mod ơi. Các cấu trả lời toàn bị coi là gần đúng thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

Budger budget budget budget budget budget budget budget budget budget budget budhet

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhkhoi209

Vốn không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanjiriexol

i am angry!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangVu979328

Nó khùng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Mày khùng thì có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhcolen4A
khanhcolen4A
 • 11
 • 11
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Kink phí. Why not?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sofiaaly
sofiaaly
 • 25
 • 14
 • 13
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 143

kinh phí có trong gợi ý mà sao không được hả Duo?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngotuanh

abc...xyz...@#$!*&^(&)

1 năm trước