Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi ."

Dịch:I found every letter that he had written to my mother.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VThThu01957

Đang hiển thị bản dịch cho Tôi đã tìm thấy một lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi . Thay vào đó, dịch từ Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi . I found a letter that he wrote to my mother.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sutu_lovecool

Dùng "Wrote" thay cho "had written" không được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHinTrn1

sao letter lại không thêm ''s'' vậy ad ơi ? :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kakahoang

bạn siêu nhỉ, đọc bình luận của bạn mới biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dtrthi
dtrthi
  • 12
  • 5
  • 5
  • 5
  • 2

đi với every thì danh từ sẽ để số ít (always followed by a singular countable noun) xem thêm: http://www.ldoceonline.com/dictionary/every

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kakahoang

theo mình ngữ pháp câu này chuẩn, chỉ có sai chỗ letter "thiếu S" như bạn @MinhHinTrn1 đã phát hiện

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bongbangg

dùng wrote không được ạ?!? :>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không dùng được written for nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anh183916

Yes đúng rồi , quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vungocdiep2

Khó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Thêm had vào được không

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Every letter giống everything nên ko có thêm "S"????

7 tháng trước