https://www.duolingo.com/lechauduo

Nhận xét giúp tớ bài trên có sai lỗi nào không?

I'm interested in Art.I started drawing when I was six years old.At the first,I didn't like is much,but after a few years drawing I see it very interesting.I tried to go to Art school once but I didn't get any better.After a few months I just know I feel free and comfortable when I draw by myself and learn how to enjoy it.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

Sửa trước câu này nhé:I didn't like is much,but after a few years drawing I see it very interesting

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

I didn't like is much: chỗ này bạn thiếu Object, dư động từ to be,thay chữ is thành it.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

câu này thiếu động từ to be giữa it và very. Và, câu này và cả bài này đang ở thì quá thứ, cho nên phải đổi lại là:" I didn't like it much, but after a few years drawing, I recognized that it was very interesting.(Tôi đã nhận ra rằng nó thật thú vị)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

it is very interesting

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leehaSON

không dùng '' i see..... ''. nên đổi lại thành '' i feel it is very interesting''

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

sửa tiếp nhé. câu I tried to go to Art school once, nếu bạn sử dung câu này với ý là tôi đã CỐ GẮNG đi đến lớp học Vẽ, thì câu này đúng. Nhưng, nếu bạn muốn nói với ý nghĩa là bạn THỬ đi đến lớp học Vẽ một lần thì phải sử dung câu :"I tried going to Art school once".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

try to do something: cố gắng làm gì, try+V-ing: thử làm gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 95

Mình gợi ý bạn câu này nhé. I tried attending the Art class once (Tôi đã thử tham gia vào lớp học Vẽ một lần). School thì bao gồm nhiều lớp và với số lượng lớn hơn. Vd trường Đại học Mỹ Thuật hay trường đại học Kiến trúc gì gì đó mới xài sử dung chữ school nha bạn, còn lại chỉ là trung tâm (Center) thôi

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.