Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He came from far away."

Dịch:Anh ấy đã đến từ nơi xa.

2 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/compalo

Who came from the star :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

chịu!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

anh ấy đã tới từ rất xa :))) được chấp nhận, nhưng ko vẫn không hiểu nghĩa riêng của từ far và away _ _!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

far-away= faraway= far away (tính từ) : là xa xôi, va xăm, mơ màng đó bạn ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

nhưng nếu Far và Away đứng một mình thì nghĩa của hai từ là gì bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1174

away có rất nhiều nghĩa. go away: vắng mặt, away from: cách xa, getting away: có một cách nayf....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

Far là xa, away là rời khỏi, rời xa, đi xa,ra xa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

nè mình nói rồi mà, mình không nhận lingot đâu, nhắc nhở lần cuối đó :@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Bạn nói lúc nào? _ _!, mình hối lộ coi như lời cảm ơn bạn mà ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Cái này mình không cần nhớ đâu :))) mình sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm bạn nói một câu mình sẽ tặng bạn một lingo. hahahaaa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

bạn đúng là cứng đầu =.="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

mình có nguyên tắc của mình, mình không nhận lingot dưới bất kỳ hình thưc nào.. hiểu chưa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Vì sao vậy _ _!. mình cũng có nguyên tắc và nguyên tắc là ai trả lời giúp mình mình sẽ tặng người đó lingo :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

nói hôm trước, trí nhớ bạn còn tệ hơn mình m(. )m

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Anh ta đã đến từ phương xa-wrong

1 năm trước