Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will know how to read."

Dịch:Họ sẽ biết cách đọc.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thophan11

họ sẽ biết làm sao để đọc cũng không được à

2 năm trước