"He started running."

Dịch:Anh ấy đã bắt đầu chạy.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JohnLeo5

Khó nghe quá

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.