Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He started running."

Dịch:Anh ấy đã bắt đầu chạy.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JohnLeo5

Khó nghe quá

2 năm trước