Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nước ép"

Dịch:Juice

2 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhiqazx123

juice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daskhiem

Juice, ko phải juste nha mậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

biet roi che

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chouchou138

đã bật micro nhưng hệ thống không nhận giọng nói, bình thường vẫn được mà, bực mình quá, huhu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhaidv020208

mình thấy câu này kiểu gì ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dung06122006

fruit juit chẳng giống juce

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TMGNguyeenVn

Dễ ẹc à hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haumonannai

De ma ban nhi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyettruo6

Juice

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyettruo6

Orange không liên quan đến juice

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/supperstar1

Juice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghi2622005

juice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungAltMandrid

juice juice juice juice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trankienphong158

juice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanhonghanh5a2

hí hí tôi đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lhngphong0

orange

1 năm trước

https://www.duolingo.com/50M8tl0I

nước ép là juice hay là the juice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tun281688

Juice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquctrung

yes

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuXuanDat27

Kết bạn đê

10 tháng trước