Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn ở lại đây."

Dịch:I want to stay here.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHo3

I want to be here được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luu622457

được :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

quá được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here, I want to stay here

1 năm trước