"I am going to define it."

Dịch:Tôi sẽ định nghĩa nó.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 971

Ở trong câu này có that đâu mà họ nói"Tôi sẽ định nghĩa điều đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiengo1408

define it = định nghĩa nó bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnQun

tôi sẽ giải nghĩa nó mà cũng sai à :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Đã thêm :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiengo1408

going to có thể dùng will thay thế trong trường hơp này không nhỉ = sẽ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnH802601

Có chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define It, I am going to define it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

I am going to define it Tôi sẽ định nghĩa nó hihi

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.