"Tôi muốn gặp các bác sĩ."

Dịch:I want to see the doctors.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuPhan8

tại sao "i want to meet the doctors" lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Tai sao I want to meet the doctors sai vay ad?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.