Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn gặp các bác sĩ."

Dịch:I want to see the doctors.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuPhan8

tại sao "i want to meet the doctors" lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Tai sao I want to meet the doctors sai vay ad?

1 năm trước