https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Chức năng lớp học

Ngoài chức năng theo dõi quá trình học tập và các kĩ năng đã học của h/s, còn cái gì nữa ko

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 263

hiện tại là ko

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.