1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Chức năng lớp học

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Chức năng lớp học

Ngoài chức năng theo dõi quá trình học tập và các kĩ năng đã học của h/s, còn cái gì nữa ko

December 10, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

hiện tại là ko

December 10, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.