Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mười một"

Dịch:Eleven

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhiNguyen370720

Toi khong dong y vi trong dap an khg co chu tuoi lay dau ra bo vo? Vo ly ky cuc! !!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

A lemon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

(từ 13 rồi hẩu hj hộp số 486 có 112 từ 114 ngày.)

1 năm trước